Logopedie Els Desomer
Logopedie Els Desomer

Els Desomer, Jieke Vanthuyne & Jorina Stroo

Specialisatie in slik-, articulatie-, leer- en stemstoornissen

+32 476/50 92 14 Sint-Pietersgroenestraat 17, 8000 Brugge

Logopediepraktijk Els Desomer

Logopediepraktijk Els Desomer is een groepspraktijk te Sint-Pieters Brugge gespecialiseerd in leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie), oromyofunctionele stoornissen (o.a. slik-en articulatiestoornissen) en stemstoornissen zowel bij kinderen als (jong)volwassenen. U kunt er terecht voor uiteenlopende problemen op het gebied van communicatie, taal, leren en stem. Neem gerust eens een kijkje op de website. We helpen u graag verder!

Wij verhuizen!

Naast de huidige praktijk wordt momenteel een nieuwbouw gezet. Vanaf 2021 verhuist de praktijk naar de benedenverdieping van dit prachtig pand!

INFO


Doelgroepen

Dyslexie/dysorthografie/dyscalculie

Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie (D3) (lees-, schrijf- en rekenstoornissen) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind...

Myofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden...

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling...

Articulatiestoornissen

Het is belangrijk een verschil te maken tussen fonetische en fonologische articulatiestoornissen...

Stemstoornissen

Binnen de nomenclatuur voorziet men enerzijds stemstoornissen en anderzijds problemen ten gevolge van laryngectomie...

Slikstoornissen

Een slikstoornis (i.e., dysfagie) kan optreden op niveau van de orale fase, de faryngale fase of de ...

Spraakstoornissen

Spraakstoornissen omvatten dysartrie, dysglossie en enkelvoudige/meervoudige articulatiestoornissen.

Taalstoornissen

Er zijn twee soorten taalstoornissen bij volwassenen: Afasie en Taalstoornissen bij dementie...

Stemstoornissen

Binnen de nomenclatuur voorziet men enerzijds stemstoornissen en anderzijds problemen ten gevolge...

Werkwijze/aanvraag logopedie

Stap 1: Het intakegesprek

Wie zich aanmeldt in de logopediepraktijk zal eerst uitgenodigd worden voor een gesprek: het intakegesprek. In dit gesprek vindt de kennismaking plaats en wordt de hulpvraag besproken. De logopedist zal daarnaast ook specifieke vragen stellen om de hulpvraag in een zo gedetailleerd mogelijk kader te schetsen. Dit is het anamnesegesprek. Op basis van de gegevens verkregen via het intake-en het anamnesegesprek selecteert de logopediste zorgvuldig de juiste testen om een eventuele diagnose te stellen. Om terugbetaling te genieten, heeft u een voorschrift voor het logopedisch onderzoek nodig.

Stap 2: Een voorschrift voor het logopedisch onderzoek

Het voorschrift voor het logopedisch onderzoek moet voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist. Een huisarts komt hiervoor niet in aanmerking. De geneesheer-specialist is afhankelijk van de aard van de stoornis. In de meeste gevallen is dit een neus-keel-oorspecialist, een neuroloog, neuropsychiater of een pediater.

Stap 3: Het logopedisch onderzoek en het bilan

Pas wanneer u een voorschrift heeft, kan het logopedisch onderzoek uitgevoerd worden. Op basis van de bekomen resultaten, maakt de logopediste een kwalitatief bilan op. Met dit logopedisch bilan dient u zich terug aan te melden bij de geneesheer-specialist voor het voorschrift voor de logopedische behandeling.

Stap 4: Het voorschrift voor de logopedische behandeling

Indien blijkt uit het bilan dat logopedische revalidatie aangewezen is, zal de geneesheer-specialist hiervoor het voorschrift opstellen. Dit voorschrift bevat de stoornis en het volume van de behandeling meestal voor een jaar. Eens u het voorschrift voor de logopedische behandeling heeft, neemt u opnieuw contact op met de logopediste en zij zorgt ervoor dat de aanvraag kan gedaan worden bij het ziekenfonds.

Stap 5: Aanvraag terugbetaling bij het ziekenfonds

De logopediste stuurt het voorschrift voor het logopedisch bilan en de logopedische revalidatie en het logopedisch bilan, samen met het aanvraagformulier voor logopedische revalidatie op naar het ziekenfonds. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van een handtekening van de rechthebbende (of ouder/voogd) en een kleversbriefje van het ziekenfonds. Deze drie formulieren zijn bestemd voor de adviserend-geneesheer van het ziekenfonds. De al dan niet gunstige beslissing van de adviserend-geneesheer wordt enkele weken later opgestuurd naar zowel u als de logopediste.
Van zodra er een goedkeuring is, kan de logopedische behandeling van start gaan.
Wanneer u niet in aanmerking komt voor therapie via een gewone aanvraag (de verplichte verzekering), kan er meestal een aanvraag ingediend worden via de aanvullende verzekering. Het terugbetaalde bedrag en het aantal therapieën is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.

Honoraria

  Honoraria Verzekeringstegemoetkoming
Rechthebbenden met voorkeurregeling
Verzekeringstegemoetkoming
Rechthebbenden zonder voorkeurregeling
Bilanzitting € 33,16 € 30,16 (remgeld €3) € 25,66 (remgeld €7,5)
Evolutiebilan € 47,27 € 42,77 (remgeld €4,5) € 36,27 (remgeld €11)
Individuele behandeling 30 min.
Praktijk/ThuisSchool
€ 28,33€ 27,36
Praktijk/ThuisSchool
€ 26,33
(remgeld €2)
€ 25,36
(remgeld €2)
Praktijk/ThuisSchool
€ 22,83
(remgeld €5,50)
€ 21,36
(remgeld €6)
Individuele behandeling 60 min. € 56,89 € 52,39 (remgeld €4,50) € 45,89 (remgeld €11)

De meest recente honoraria kan je steeds raadplegen via deze link

OVER ONS


Els Desomer
Jieke Vanthuyne
Jorina Stroo

Ligging